zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Gmina Krupski Młyn

Numer drogi / mapa drogi Długość drogi (m) Klasa Odcinek między-
węzłowy
Długość ulicy na odcinku drogi (m) Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego
objaśnienia: # – skrzyżowanie, gr. – granica, m. – miejscowość, gm. – gmina, pow. – powiat, woj. – województwo, DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka
2351S
3096 Z 5437015
5338001
3096 Krupski Młyn ul.Lubliniecka Krupski Młyn – rondo gr. pow. lublinieckiego (droga w kier. DK 11)
2900S
2990 L 5438002
5438005
1973 Potępa ul.Leśna Potępa # ul.Tarnogórska Potępa # ul.Odmuchów (boczna)
1017 Potępa ul.Odmuchów Potępa # ul.Odmuchów (boczna) gr. pow. gliwickiego (droga w kier. na Czarków)
3235S
6165 G 5437014
5437015
2073 Krupski Młyn ul.Główna gr. woj. opolskiego, pow. strzelecki, gm. Zawadzkie (droga w kier. Kielczy) Krupski Młyn – rondo
5437015
5438002
2655 Krupski Młyn ul.Tarnogórska Krupski Młyn – rondo m.Potępa
353 Potępa ul.Tarnogórska m.Krupski Młyn Potępa ul.Leśna
5438002
5438008
1084 Potępa ul.Tarnogórska Potępa ul.Leśna gr. gm. Tworóg (kier. Koty)