zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Gmina Kalety

Numer drogi / mapa drogi
Długość drogi (m)
Klasa Odcinek między-węzłowy Długość ulicy na odcinku drogi (m)
Miejscowość, ulica w danym odcinku międzywęzłowym Przebieg odcinka wg systemu referencyjnego

objaśnienia: # – skrzyżowanie, gr. – granica, m. – miejscowość, gm. – gmina, pow. – powiat, woj. – województwo, DK – droga krajowa, DW – droga wojewódzka
2335S

6715 L 5440003

5440004
1135 Kalety ul.XXX-lecia (Zielona) Kalety # DW 908 (ul.Tarnogórska) Kalety # ul. Owocowa
468 Kalety ul.Stawowa (Zielona) Kalety # ul. Owocowa Kalety # droga bez nazwy (kier. Kol. Woźnicka) (Zielona)
5440004

5440020
993 Kalety ul.Stawowa (Zielona) Kalety # droga bez nazwy (kier. Kol. Woźnicka) (Zielona) Kalety # DW 908 (ul.Tarnogórska)
5440004

5441001
4119 Kalety droga bez nazwy (kier. Kol. Woźnicka) (Zielona) Kalety # ul.Stawowa gr. pow. lublinieckiego (kier. Kolonia Woźnicka)
2352S

2693 Z 5440009

5439002
757 Kalety ul.Ks.Drozdka Kalety # ul.1-go Maja Kalety # ul.Ks.Rogowskiego
243 Kalety ul.Ks.Rogowskiego Kalety # ul.Ks.Drozdka Kalety # ul.Mickiewicza / ul.Wolności
226 Kalety ul.Mickiewicza Kalety # ul.Ks.Rogowskiego / ul.Wolności Kalety # ul. Witosa
1467 Kalety ul. Lubocz Kalety # ul. Witosa gr. pow. lublinieckiego (kier. Mikołeska)
3248S

4896 G 5440007

5440003
819 Kalety ul.Fabryczna Kalety # ul.Lubliniecka Kalety # ul.Pstrowskiego
4077 Kalety ul.Paderewskiego (przez Kuczów) Kalety # ul.Pstrowskiego Kalety # DW 908 (ul.Tarnogórska)
3250S

4582 G 5339013

5439001
4582 Kalety ul.Koszęcińska (Drutarnia) Kalety # DW 907, gr. pow. lublinieckiego Kalety # DW 789 (ul.3-go Maja) (Drutarnia)
3311S

1750 L 5440008

5440009
722 Kalety ul.1-go Maja Kalety # DW 789 (ul.Koszęcińska) Kalety # ul.Drozdka
5440009

5440007
500 Kalety ul.1-go Maja Kalety # ul.Drozdka Kalety # ul.Miarki
528 Kalety ul.Fabryczna Kalety # ul.Miarki Kalety # ul.Lubliniecka
3312S

949 L 5440006

5440007
949 Kalety ul.Lubliniecka Kalety # DW 789 (ul.Koszęcińska) Kalety # ul.Fabryczna