ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Wykazy, mapy, ewidencje

WYKAZ DANYCH EWIDENCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH :

⇒ Aktualny wykaz dróg powiatowych

⇒ Mapy dróg powiatowych:

• mapa drogowa

• mapa techniczno – eksploatacyjna

⇒ Wykaz obiektów mostowych

⇒ Wykaz wypadków drogowych i kolizji

Skip to content