zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Ewidencje

Wykaz dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

z podziałem na poszczególne gminy:

 

⇒ Aktualny wykaz dróg powiatowych
⇒ Mapa dróg powiatowych
⇒ Wykaz obiektów mostowych
⇒ Wykaz wypadków drogowych i kolizji
Skip to content