zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Ewidencje

Wykaz dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

z podziałem na poszczególne gminy: