zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.