zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Utrudnienia w ruchu – zamknięcie drogi powiatowej nr 3222S ul. Mickiewicza w Zbrosławicach

Informujemy, że w dniach od 08.02.2019r. do 28.02.2019r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Mickiewicza w Zbrosławicach.

Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi w rejonie przedmiotowego wiaduktu.