ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

„Usunięcie i zezrębkowania samosiewów drzew i krzewów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice DP 3215S i Miasteczko Śląskie DP 3256S”

„Usunięcie i zezrębkowania samosiewów drzew i krzewów z pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice DP 3215S i Miasteczko Śląskie DP 3256S”

Procedura udzielania zamówienia o wartości nie przekraczającej 130 tys. zł netto .USŁUGA

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=624&idmp=4&r=r

Skip to content