ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

W TARNOWSKICH GÓRACH

Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC , ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia pojazdów Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach , którego interesy majątkowe są objęte ubezpieczeniem. w okresie 36 miesięcy 2022-2025 z podziałem na dwie części” Nr. postępowania DZP.26.14.10.2022

Skip to content