zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Sprzedaż drewna opałowego – kłody pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).