zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Przetarg ustny nieograniczony – Sprzedaż drewna opałowego, kłody pochodzące z wycinki drzew przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).