zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁAT SKARBOWYCH Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WYDANIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁATY OPŁAT SKARBOWYCH Z TYTUŁU PEŁNOMOCNICTWA ORAZ WYDANIA DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO.

A) PEŁNOMOCNICTWO – Opłata w wysokości 17,00 PLN

B) WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU PUBLICZNEGO – Opłata w wysokości 82,00 PLN

Konto Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach: 31 1090 1825 0000 0001 4381 6486