zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

Szanowni Państwo!

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z decyzją Rady Ministrów, podjęte zostały szczególne środki ostrożności.

Zaleca się, aby sprawy urzędowe – w miarę możliwości – omawiać i załatwiać telefonicznie /32/ 285 48 62, pisma i wnioski kierować pocztą zwykłą bądź mailowo na adres:  zdp@zdp.tgory.pl. 

Wszelkie wizje w terenie, spotkania i przyjmowanie interesantów wstrzymane są w Urzędzie do odwołania wspomnianego zagrożenia.