Archive for the ‘Zapytania ofertowe’ Category

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie oraz montaż bram wraz z ogrodzeniem wiat na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54.

http://zdp.bip.info.pl/admin/dok_edyt.php?iddok=410&idmp=4&r=r

Zaproszenie do składania ofert – Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez tutejszy Zarząd Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego.

http://zdp.bip.info.pl/admin/dok_edyt.php?iddok=411&idmp=4&r=r