Author Archive

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 aneks nr 2 (3) i 3(4)

https://zdp.bip.info.pl/dokument,iddok,736,idmp,53,r,r

Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach ” Nr. postępowania DZP.05.15.03.2024

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=733&idmp=54&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Koszenie traw i chwastów w pasach drogowych dróg powiatu Tarnogórskiego w roku 2024.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=728&idmp=56&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: Remont schodów na wiadukt – droga powiatowa 3282s ul.Nakielska Tarnowskie Góry

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=727&idmp=56&r=r

Zaproszenie do złożenia oferty Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach zaprasza do złożenia oferty dla realizacji: zadania „I” Oczyszczanie nawierzchni drogowej oraz zadania „II” Oczyszczanie nawierzchni dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=726&idmp=56&r=r

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2024 z podziałem na zadania częściowe

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=721&idmp=54&r=r

Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie powiatu tarnogórskiego

platforma zakupowa:https://platformazakupowa.pl/transakcja/880984

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 aneks nr 1

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=714&idmp=53&r=r

„Zakup masy mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna dostawa w termosach na miejsce wbudowania” DZP.01.08.01.2024

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=713&idmp=54&r=r

zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu pn.: „Usługi związane z usunięciem, transportem i utylizacją martwych zwierząt niezależnie od gatunku i wagi z pasa drogowego dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2024 roku ( okres od 01.02.24 do 31.12.24 )na terenie powiatu tarnogórskiego

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=712&idmp=56&r=r

Skip to content