Author Archive

„ Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2023” z podziałem na części.”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=665&idmp=50&r=r

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnogórskich Górach w 2023 w roku (bieżące utrzymanie)”