Author Archive

Zaproszenie do składania ofert „Dostawa paliw płynnych w 2024 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=702&idmp=49&r=r

„Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r” Nr. postępowania DZP.14.30.10.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=699&idmp=50&r=r

Zaproszenie do składania ofert pn.: Remont drogi gruntowej ul. Mickiewicza Kalety

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=698&idmp=49&r=r

Zaproszenie do składania ofert „Usunięcie, transport , utylizacja martwych zwierząt niezależnie od gatunku i wagi „

https://zdp.bip.info.pl/index.php?idmp=49&r=r

Przebudowa i rozbudowa chodnika na ul. Dworcowej w Ożarowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej, w ramach zadania poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg w gminie Tarnowskie Góry i Ożarowice DZP.15.07.11.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=696&idmp=50&r=r

zaproszenie do złożenia oferty III w postępowaniu pn.: „Przebudowa budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na biura – dokończenie inwestycji” III

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=693&idmp=49&r=r

Mechaniczna ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu Tarnogórskiego ”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=692&idmp=50&r=r

Remonty przepustów na drogach powiatowych z podziałem na części DZP.12.13.09.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=686&idmp=50&r=r

” Wykonanie przeglądów szczegółowych dwudziestu czterech obiektów mostowych oraz przeglądów specjalnych trzech obiektów mostowych”

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=685&idmp=49&r=r

Remont drogi powiatowej nr 3271S – ulicy Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach DZP.11.31.08.2023

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=683&idmp=50&r=r

Skip to content