zrealizowane zadania

więcej informacji

zrealizowane zadania

więcej informacji

UWAGA !

Z dniem 3 czerwca 2019 roku o godzinie 7:00 rozpoczną się prace polegające na wymianie nawierzchni drogi powiatowej ulicy Mickiewicza w Tarnowskich Górach.
W związku z powyższym w/w droga zostanie całkowicie zamknięta – wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Kościuszki w Tarnowskich Górach.  Zakończenie prac planowane jest na dzień 8 czerwca 2019 roku.