Archive for Grudzień, 2019

Akcja Zima 2019/2020

Akcja Zima 2019/2020

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatu tarnogórskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, który prowadzi całodobowe dyżury. Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima pod numerami telefonu: 32 285 48 62 lub na dodatkowy numer 887 202 203 oraz mailem zdp@zdp.tgory.pl

Interwencje można również zgłaszać do

dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 32 381 25 00.

Zmiana rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach od dnia 01 stycznia 2020r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

informuje, że z dniem 01.01.2020r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego.

Wpłaty kwot tytułem decyzji na zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym należy dokonać na konto:

13 1090 1186 0000 0001 4373 8088

SANTANDER BANK POLSKA S.A.