Archive for Maj, 2019

UWAGA !

Z dniem 3 czerwca 2019 roku o godzinie 7:00 rozpoczną się prace polegające na wymianie nawierzchni drogi powiatowej ulicy Mickiewicza w Tarnowskich Górach.
W związku z powyższym w/w droga zostanie całkowicie zamknięta – wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Kościuszki w Tarnowskich Górach.  Zakończenie prac planowane jest na dzień 8 czerwca 2019 roku.

Przebudowa DP 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – Etap I.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=440&idmp=4&r=r

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.