Archive for Maj, 2019

Przebudowa DP 3200S na odcinku od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – Etap I.

https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=440&idmp=4&r=r

Zawiadomienie o dokonaniu zmian treści SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert – plik ZIP – kliknij by pobrać