Archive for Marzec, 2019

Wykonanie oznakowania poziomego ulic na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=436&idmp=4&r=r

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego – kłody, pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=435&idmp=21&r=r