Archive for Luty, 2019

Rozbiórka nieczynnego wiaduktu kolejowego znajdującego się nad ulicą Wolności w miejscowości Zbrosławice.

Informujemy, iż z dniem 25.02.2019 roku zostanie zamknięta dla ruchu kołowego ulica Wolności (DP 3275 S) w miejscowości Zbrosławice, w związku
z wykonaniem robót związanych z rozbiórką nieczynnego wiaduktu kolejowego.

Na czas zamknięcia drogi powiatowej ulicy Wolności zostanie wprowadzony objazd dla ruchu kołowego ulicami : Wieczorka, Reptowska, Wyzwolenia, Górnicka oraz Oświęcimska.

Planowany termin zakończenia prac ustalono na dzień 20.03.2019r.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przetarg ustny nieograniczony – Sprzedaż drewna opałowego, kłody pochodzące z wycinki drzew przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).

http://Ogłoszenie – Sprzedaż drewna opałowego.

Utrzymanie przydrożnej zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019.

http://Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Wykonanie nakładek mineralno – bitumicznych na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2019 wraz z robotami towarzyszącymi.

UWAGA !!! TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 LUTY 2019 ROKU GODZINA 10:45

http://Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

http://Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ.

Utrudnienia w ruchu – zamknięcie drogi powiatowej nr 3222S ul. Mickiewicza w Zbrosławicach

Informujemy, że w dniach od 08.02.2019r. do 28.02.2019r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Mickiewicza w Zbrosławicach.

Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego nastąpi całkowite zamknięcie odcinka drogi w rejonie przedmiotowego wiaduktu.

 

 

Sprzedaż drewna opałowego – kłody pochodzące z wycinki przy drogach powiatowych w ilości 14,66 m3 (22,55 mp).

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=431&idmp=4&r=r