Archive for Grudzień, 2018

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o dokonaniu zmian treści zapisów SIWZ oraz zmianie terminu składania ofert.

https://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=420&idmp=4&r=r