Archive for Grudzień, 2018

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie gmin Tarnowskie Góry oraz Zbrosławice z podziałem na zadania częściowe.

http://Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie nr 1 (Gmina Tarnowskie Góry)