Archive for Wrzesień, 2018

Modernizacja nawierzchni DP 3257S, Ulica Imielów w Miasteczku Śląskim.

http://zdp.bip.info.pl/admin/podglad.php?iddok=412&idmp=21&r=r

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie oraz montaż bram wraz z ogrodzeniem wiat na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54.

http://zdp.bip.info.pl/admin/dok_edyt.php?iddok=410&idmp=4&r=r

Zaproszenie do składania ofert – Ścinka zawyżonych poboczy w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez tutejszy Zarząd Dróg na terenie powiatu tarnogórskiego.

http://zdp.bip.info.pl/admin/dok_edyt.php?iddok=411&idmp=4&r=r

Modernizacja nawierzchni dróg powiatowych: a) 3252 S ulica Dworcowa w Miasteczku Śląskim, i/lub b) 3253 S ulica Świętego Marka w Miasteczku Śląskim.

http://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=409&idmp=21&r=r

Zimowe utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w sezonie zimowym 2018/2019 w podziale na zadania częściowe

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami