Archive for Sierpień, 2018

Uwaga – zostanie zamknięty dla ruchu kołowego ulica Nakielska na długości wiaduktu w terminie od godziny 12:00 dnia 03.09.2018 r.

Informujemy, iż w związku z planowaną wymianą dylatacji oraz wymianą łożysk wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego ulica Nakielska na długości wiaduktu w terminie od godziny 12:00 dnia 03.09.2018 r. Termin przywrócenia wiaduktu do ruchu planuje się wstępnie na 05.11.2018 r. Objazd z centrum Tarnowskich Gór od ronda Ranoszka będzie możliwy ulicą Piłsudskiego a następnie ulicą Częstochowską do obwodnicy (DW908). Dojazd do ulicy Nakielskiej od obwodnicy (DW908) będzie cały czas zapewniony na odcinku obwodnica – wiadukt.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Numer rachunku bankowego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku następuje zmiana rachunku bankowego, w związku z czym opłaty związane z wydawanymi decyzjami
strony winny wpłacać na konto:

06 1140 1078 0000 4054 7200 1001 
mBANK S.A. Oddział Korporacyjny Katowice

Akcja Zima 2017/2018

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, Akcja Zima koordynowana jest na drogach powiatu tarnogórskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, który prowadzi całodobowe dyżury. Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji Zima pod numerami telefonu: 32 285 48 62 lub na dodatkowy numer 887 202 203 oraz mailem zdp@zdp.tgory.plInterwencje można również zgłaszać do dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 32 381 25 00.

Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej 2335 S – ul. Stawowa w Kaletach Zielonej.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na rok 2018

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych Z.D.P. na rok 2018.PDF (1,662.4 kB) ()

Remont nawierzchni chodnika w ciągu DP nr 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Knosały do skrzyżowania z ulicą Piwną.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 

Przebudowa ulicy Zofii Nałkowskiej w Radzionkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej na zadanie pn.: ZADANIE NR 1 „Rozbudowa DP 3210S i DP 3207S ulica Główna w Zendku”, i/lub ZADANIE NR 2 „Rozbudowa DP 3271 w Radzionkowie.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi od skrzyżowania z ulicą Działkową do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Przebudowa mostu w ciągu DP 2352 S w m. Kalety w ciągu ulicy Drozdka

Zmieniony przedmiar robót.
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – część 6

Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ – część 5

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – część 4 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ część 3

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ część 2

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ część 1

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

DOKUMENTACJE TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Remont nawierzchni chodników i dróg powiatowych nr: a) 3261S ulica Św. Wojciecha w Radzionkowie (chodnik); i/lub b) 3275S ulica Legionów w Tarnowskich Górach.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.